خانه / دسته‌بندی نشده / بیانیه نسیم جعفری در نوزدهمین سالروز شهادت استاد مزاری (ره) در هالند

بیانیه نسیم جعفری در نوزدهمین سالروز شهادت استاد مزاری (ره) در هالند

Abdol Ali Mazari – een uniek politiek leider in Afghanistan.

De unieke leiderschapsstijl van Mazari was niet te vinden in andere politieke figuren. Zijn maatschappelijke en politieke beloftes en daden, toonden de werkelijkheid van zijn persoonlijkheid. Hierover kunnen wij tientallen positieve eigenschappen van hem bespreken, maar ik wil graag ingaan op de drie belangrijkste punten van zijn leiderschap.

De eerste eigenschap die ik wil bespreken, gaat over zijn kijk op de politieke verhoudingen binnen Afghanistan. Hij was zich goed bewust van de geschiedenis en de situatie van Afghanistan, en was beter dan andere politici in staat de maatschappelijke situatie van Afghanistan uit te leggen.
Afghanistan kent in de loop van haar geschiedenis veel ongelijkheid en discriminatie. De meeste slachtoffers hiervan waren de etnische minderheden, onder andere de Hazara bevolkingsgroepen. Hierover kunnen wij boeken over vol schrijven. (en is beschreven in het de recent in het Engels vertaalde zes-delige ‘History of Afghanistan’ van Fayz Muhammad Katib Hazarah’s).
Vanuit zijn historisch bewustzijn zocht Mazari naar een duurzame oplossing voor de Afghaanse problematiek en interne crisis en vond deze in rechtvaardigheid, gelijkheid, maatschappelijke participatie voor iedere inwoner van Afghanistan, ongeacht etnische afkomst of sekse.

Er was weinig aandacht voor de visionaire ideeen van Mazari in zijn tijd, twee decennia geleden.
Hij werd in eerste instantie behandeld als een Hazara en niet als een politieke leider.
Zijn ideeën werden als ‘Hazara gepraat’ beschouwd. Hazara’s werden beschouwd als een minderwaardige bevolkingsgroep van de Afghaanse samenleving.
Mazari had tijdens de burgeroorlog weinig mogelijkheden om zijn ideeën uit te brengen, middels een krakende (beetje beeldend maken : ) speaker in de oude moskee van West-Kabul sprak hij de mensen toe.
Zijn tegenstanders beschikte over alle mogelijkheden om hun ideeën over de regio en Afghanistan uit te brengen door de support van politiek afhankelijke media uit buurlanden. Zo bereikten zij konden zij de internationale pers. Deze media propaganda ging voorbij aan Mazari, hij sprak inhoudelijk en niet bediende zich niet van symbool politiek om tegenstanders om ver te werpen of aandacht van journalisten te trekken.
Maar als hij eenmaal over een internationale pers beschikte, lukte het hem goed om zijn ideeën wereldkundig te maken; dat oorlog niet de oplossing was en hij zocht naar nationale concessies en naar nationale eenheid. Hij was altijd bereid in dialoog te gaan met zijn tegenstanders. Hij gaf zich nooit over aan geweld of aan agressie. In tegenstelling tot andere politieke vertegenwoordigers reisde Mazari ongewapend en zonder bodyguards. Zijn passivisme en geloof in de mens werd hem fataal bij een bezoek aan de Taliban, die hem in koele bloede martelde en hebben vermoord.

Het is nu twintig jaar later, de tijd is veranderd, men zoekt nieuwe normen en waarden en er komt een nieuwe generatie in Afghanistan die meer democratisch denkt dan traditioneel. Mensenrechten en vrouwenrechten krijgen meer aandacht in Afghanistan. Er is meer vraag naar een goede ideologie vanuit een humanitaire visie, de populariteit van Mazari wordt nu breed gedragen.

Het tweede punt dat ik wil belichten is dat Mazari een politieke plan had, terwijl hij geen politieke macht bezat. Hij komt ook niet uit een familie die politieke macht heeft mee gemaakt en bovendien uit een bevolkingsgroep die decennia lang aan de zijlijn stond. Ondanks dat wordt hij als groot leider beschouwd wegens zijn ideeën en gedachten.

Ik wil de rol van Mazari in Afghanistan aan de hand van het volgende voorbeeld duidelijk maken:
Er zijn twee soorten van zaken doen eenvoudig gezegd: Het traditionele handelen en het moderne handelen. Bij een traditionele handel, begint een zakenman met een volle zak geld en start daarmee zijn handel op. Hij koopt en verkoopt zijn producten. Dit brengt natuurlijk veel risico’s met zich mee, hij kan simpel gezegd verlies lijden.
Bij moderne handel komt men eerst met een economische plan. Dit plan legt hij voor aan investeerders en beleggers, van wie hij vervolgens financieel gesteund krijgt. Dit is natuurlijk een veiligere manier van handelen, het brengt minder risico’s met zich mee. Bovendien brengt dit ook meer zekerheid met zich mee.
Net als bij het moderne zakendoen, had Mazari ook een modern idee ontwikkeld maar binnen een traditionele samenleving. Zijn idee was duurzaam, gebaseerd op kennis van de geschiedenis en een lange termijn investering.
Onderdeel van zijn plan was om discriminatie te bestrijden. Vanuit een etnische minderheid streefde hij naar de gelijkheid van alle bevolkingsgroepen. Hij zei: “Het bestaan van verschillende bevolkingsgroepen is de realiteit, maar het voortrekken van de ene bevolkingsgroep boven de andere is niet van deze tijd.”
Mazari heeft twintig jaar geleden, een begin gemaakt van participatie van alle Afghanen in politiek en samenleving. Hij streed voor vrijheid van alle geloofsovertuigingen en voor emancipatie van alle vrouwen in de Afghaanse samenleving.
Dit waren de belangrijkste doelen die hij na streefde. Daarom krijgt hij elke dag, elke jaar steeds meer aandacht en steeds meer aanhangers.
Zijn ideeën worden nu zelfs gewaardeerd door de voormalige tegenstanders. Afghanistan wacht op de dag, dat de Taliban spijt krijgen en dat ze zich gaan buigen over Mazari’s ideeën.

Het derde punt.

Mazari heeft een politieke partij opgericht, die draagvlak vond in de samenleving. Hij heeft van alle kleine politieke partijen een unie gemaakt. Daardoor kreeg hij meer vertrouwen vanuit de samenleving. Zijn partij kreeg overal invloed op, alle lagen van de samenleving werden actief om in zijn partij te werken. Alle belangrijke politieke figuren voelden zich thuis bij Mazari. Hij was hun ideale leider. Gewone burgers noemden hem zelfs Opa! Hij was hun geluid en hij was hun stem. En hij zal altijd hun stem blijven.
Het was voor het eerst in de geschiedenis, dat Hazara’s van een maatschappelijke dal omhoogkonden klimmen en werden langzaam aan niet meer als tweederangs burger werden beschouwd. Zijn partij vertegenwoordigd de absolute meerderheid van de Hazara’s. In een land waar iedere bevolkingsgroep zich verschuilt achter een politieke partij ‘was het van levensbelang dat Hazara’s zich ook onder een betrouwbare politieke partij konden verzamelen. Dat was Mazari ‘s partij.
Zijn partij bracht deze minderheid tot politieke participatie in Afghanistan.
Hij heeft meerdere leden opgeleid voor de toekomst. Mazari is nu niet meer bij ons, maar zijn ziel en geest leidt zijn aanhangers. Gelukkig krijgt hij uit alle hoeken van Afghanistan steeds meer aanhangers. Velen van zijn volgelingen identificeren zich met zijn partij. Ze zijn er trots op dat ze lid waren en nog mogen zijn van zijn partij.

Op dit moment is de presidentiële verkiezingscampagne in Afghanistan in volle gang. Iedere presidentskandidaat bezoekt het monument waar Mazari herdacht wordt om zijn gedachten samen met Mazari ‘s aanhangers te herdenken. Tot nu toe hebben de drie belangrijkste kandidaten een bezoek gebracht.

Rechtvaardigheid en gelijkheid blijven de prioriteit in Afghanistan. Mazari’s gedachten zullen altijd voort blijven leven.

Auteur: Nasim Jafari
Edit: Sakina Ahmadi

درباره مدیر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا